Nätverksträffar myndigheter

  • Tid: 4 april – 9 maj
  • Plats: Angereds torg 9, 424 22 Angered
  • Anmäl senast: 26 mars 2018

Den 1 januari 2018 tog Jämställdhetsmyndigheten över uppdraget att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter (JiM). Tidigare låg uppdraget på Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet. Uppdraget innebär bland annat att anordna erfarenhetsutbyten och nätverksträffar för att stödja myndigheterna med jämställdhetsuppdrag i arbetet med jämställdhetsintegrering. Detta är första träffarna i Jämställdhetsmyndighetens regi.

Målgrupp

JiM-samordnare.

Datum för träffar

  • 4 april
  • 26 april
  • 9 maj

Anmälan

Anmälningslänk har skickats ut till samtliga samordnare, plats erbjuds på en träff och för en representant per myndighet.

Frågor? Kontakta:

Ellen Thorell, utredare stöd och samordning, Jämställdhetsmyndigheten
E-post: ellen.thorell@jamy.se 

Senast uppdaterad: 10:59 - 21 mar, 2018
  • Jämställdhetsintegrering