Nätverksträff lärosäten

Blekinge tekniska högskola (BTH) bjuder in JiHU-samordnare till en nätverksträff för erfarenhetsutbyte, inspiration och kompetenshöjning kopplat till genomförande av jämställdhetsintegreringsplaner. Jämställdhetsmyndigheten kommer att delta.
  • Tid: 10 april 2019 kl. 09.30 – 16.00
  • Plats: Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona

Har ni frågor till Jämställdhetsmyndigheten om stödet till lärosäten, kontakta: helpdesk@jamy.se

Senast uppdaterad: 11:19 - 10 apr, 2019
  • Jämställdhetsintegrering