Nätverksträff för Länsstyrelsernas särskilt sakkunniga i jämställdhet

Jämställdhetsmyndigheten ska ha en nära samverkan med andra statliga myndigheter och stödja deras arbete med jämställdhetsintegrering och i deras övriga arbete för att nå de jämställdhetspolitiska målen. Länsstyrelserna ska verka för att nationella mål får genomslag i länet.
  • Tid: 26 september 2018 kl 9.30–16.00
  • Plats: Jämställdhetsmyndigheten. Angereds Torg 9, 424 65 Angered

Nätverket för Länsstyrelsernas särskilt sakkunniga i jämställdhet träffas regelbundet och fungerar som en plattform för erfarenhetsutbyte, samordning och kompetensutveckling. Målet för nätverkets arbete är bland annat att respektive länsstyrelses arbete inom jämställdhetsområdet ska stärkas och att skapa samsyn kring uppdragens innebörd och genomförande. För att stärka samverkan mellan Jämställdhetsmyndigheten och länsstyrelsen hålls en av två dagar för nätverket i Jämställdhetsmyndighetens lokaler.

Inbjudan har skickats till berörda aktörer.

Frågor? Kontakta:

Jennifer Bolin, utredare stöd och samordning, Jämställdhetsmyndigheten
E-post: jennifer.bolin@jamy.se

Sara Lhådö, särskilt sakkunnig i jämställdhet, Länsstyrelsen Skåne
E-post: sara.lhado@lansstyrelsen.se

Senast uppdaterad: 11:12 - 10 apr, 2019
  • Jämställdhet