MR-dagarna: Vad är ojämställd hälsa idag och vad får det för effekter?

  • Tid: 14:30 - 16:00
  • Plats: Musikalen

Jämställdhetsmyndigheten arrangerar ett seminiarie under Mänskliga Rättigheterdagarna på temat ojämställd hälsa och dess konsekvenser. Det jämställdhetspolitiska delmålet om jämställd hälsa säger att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor. Både forskning och studier visar att så inte är fallet och att det berör flera olika områden. Välkommen till ett samtal kring dessa frågor och dess utmaningar.

Senast uppdaterad: 4:27 - 08 nov, 2019