Makt, våld & prevention

Under "En vecka fri från våld" bjuder MÄN och Unizon, tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbotten, in till sin årliga konferens om våldsprevention. Initiativet stöds av Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna och SKR.
  • Tid: 26 november 2021
  • Plats: Mer info kommer inom kort

Fokus för årets konferens är hur man kan jobba med flera perspektiv och maktordningar samtidigt i det våldsförebyggande arbetet. Några av de perspektiv som kommer att tas upp under dagen är våld i relation till ålder, samt hur maskulinitet och klass påverkar varandra i relation till våld.

Bekräftade talare:
Katarina Wennstam, journalist, författare och debattör
Sibel Korkmaz, doktor i socialt arbete vid Stockholms universitet
Jesper Fundberg, etnolog och lektor vid Malmö högskola

Inbjudan med mer information kommer inom kort.
Vid frågor, mejla gärna info@unizon.se eller info@mfj.se

Senast uppdaterad: 8:18 - 01 jul, 2021
  • Mäns våld mot kvinnor