Makt, våld & prevention

Under "En vecka fri från våld" bjuder MÄN och Unizon, tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbotten, in till sin årliga konferens om våldsprevention. Initiativet stöds av Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna och SKR.
  • Tid: 26 november kl 9-16:30
  • Plats: Digital konferens

Fokus för årets konferens är hur man kan jobba med flera perspektiv och maktordningar samtidigt i det våldsförebyggande arbetet. Några av de perspektiv som kommer att tas upp under dagen är våld i relation till ålder, samt hur maskulinitet och klass påverkar varandra i relation till våld.

Talare:
Katarina Wennstam, journalist, författare och debattör
Christian Mogensen, Center för digital pedagogik i Danmark
Kajsa Rietz, Novahuset i Linköping
Jesper Fundberg, etnolog och lektor vid Malmö högskola
Sibel Korkmaz, doktor i socialt arbete vid Stockholms universitet

Våldsprevention 2021 inbjudan

Senast uppdaterad: 10:36 - 14 okt, 2021
  • Mäns våld mot kvinnor