Konferens #upptäckvåldet

Hur kan vi bli bättre på att upptäcka mäns våld mot kvinnor och ge alla som söker samhällets stöd ett professionellt, stödjande och likvärdigt bemötande? Vi välkomnar dig som arbetar inom socialtjänsten eller närliggande yrkesområden till #upptäckvåldet, en heldagskonferens fylld med intressanta föreläsningar, angelägna diskussioner, lärande exempel och nya metodstöd.
  • Tid: 18 december kl. 08.30 – 16.30
  • Plats: Folkets hus, Stockholm
  • Anmäl senast: 30 november 2018

I #metoo-uppropen i sociala medier kom det fram att vi inte alltid hör alla röster, inte alltid ser våldet. Hur kan vi bli bättre på att upptäcka mäns våld mot kvinnor och ge alla som söker samhällets stöd ett professionellt, stödjande och likvärdigt bemötande? Vilket stöd behöver de som är i behov av skydd och vilka verktyg behöver de som ska ge stödet?

Målet med konferensen är att öka medvetenheten om hur mäns våld mot kvinnor kan förekomma i olika situationer och diskutera möjligheter och svårigheter i att upptäcka våld och i att bemöta utsatta för våld.

Målgrupp och arrangörer

Konferensen  riktar sig till personal och andra nyckelpersoner inom socialtjänstens olika verksamhetsområden. #upptäckvåldet genomförs av Socialstyrelsen, Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelserna och Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK.

Program

8.30 Registreringen öppnar. Kaffe och smörgås serveras.

9.30 Välkomna!

Inledande röster
Socialstyrelsens GD Olivia Wigzell hälsar välkommen och berättar om #upptäckvåldet – en nationell satsning för att synliggöra våld och sexuella övergrepp.

#metoo: Vad händer nu? Farhågor förväntningar

Forskning ger stöd åt rösterna från #metoo
Ökad insikt om människors utsatthet för olika typer av våld är en förutsättning för att kunna åstadkomma en förändring. Men hur använder vi den kunskap som finns för att aktivt och handlingskraftigt motarbeta våldet?
Gun Heimer, överläkare, professor, chef för NCK

PAUS 15 minuter

När ”alla” vet – utom socialtjänsten
Om sociala nätverks responser på våld i nära relationer. Vad betyder omgivningens reaktioner för våldets vidmakthållande och omöjliggörande, och vad betyder de för barnen?
Margareta Hydén leg. psykoterapeut och professor i socialt arbete

Varför räcker samhällets stöd inte till?
Länsstyrelsernas metodstöd för att upptäcka våld ger perspektiv och hjälper till att utforma ett mer jämlikt stöd vid våldsutsatthet.
Projektledare Frida Darj från Länsstyrelsen Skåne

12.00–13.00 Lunch

13.00–14.45 Seminariepass

Seminariepass 1.1, 2.1 och 3.1 (valt vid anmälan)
Seminariepass 1.2, 2.2 och 3.2 (valt vid anmälan

14.45–15.15 Fikapaus

15.15 – 16.30 Presentation av satsningen #upptäckvåldet och panelsamtal

Presentation av satsningen #upptäckvåldet
Med lansering av ett fördjupat webbstöd till kommunerna.
Beatrice Hopstadius, Socialstyrelsen och Annika Engström, Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK

Panel – Så tar vi tillsammans nästa steg
Medverkande myndigheter i satsningen #upptäckvåldet, Myndigheten för delaktighet, MFD, och Sveriges kommuner och landsting, SKL, svarar tillsammans på deltagarnas frågor och berättar om åtaganden för nästa år.

16.30 Tack för idag!

Senast uppdaterad: 12:17 - 16 nov, 2018
  • Jämställdhet
  • Mäns våld mot kvinnor