Konferens: Dödsorsak Kvinna

Mäns dödliga våld mot kvinnor har mer än fördubblats på ett år. Förra året dödades 22 kvinnor av män de hade eller hade haft en relation med, jämfört med tio kvinnor år 2017. Som en del i detta arbete bjuder Jämställdhetsmyndigheten och Unizon in till en kunskapshöjande heldagskonferens om mäns dödliga våld mot kvinnor.
  • Tid: 27 november 2019 kl 9.00-16.30
  • Plats: Gothia Towers, Mässans gata 24, Göteborg
  • Anmäl senast: 15 november 2019

Konferensen är en del av En vecka fri från våld, en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som sätter ljuset på det förbyggande arbetet mot mäns och killars våld. Syftet med En vecka fri från våld är att uppmärksamma det omfattande samhällsproblem som mäns våld mot kvinnor utgör samt att sprida kunskapen om att våld går att förebygga.

Moderatorer: Olga Persson och Katarina Björkgren

Medverkande (med reservation för förändring): Carina Hällberg, Gunilla Krantz, Kerstin Weigl, Kristina Edblom, Lena Ag, Moa Mannheimer, Nina Forselius och Ulrika Rogland.

Pris: Kostnadsfritt, no show-avgift 1500kr
Målgrupp: Den intresserade allmänheten, men särskilt chefer, personer i beslutsfattande positioner och politiker.

Senast uppdaterad: 4:10 - 28 okt, 2019
  • Mäns våld mot kvinnor