Jämställt på pappret men hur ser det ut i verkligheten?

Jämställdhetsmyndigheten medverkar med två seminarier under årets hybridupplaga av Bokmässan. Det ena tydliggör vikten av jämställdhetsintegrering inom högskolor och universitet.
  • Tid: Fredag 24 september kl 11:50 - 12:20

Ett panelsamtal om jämställdhet som ett förändringsarbete i universitetsvärlden. Aktuell forskning visar att jämställdhet å ena sidan är en välintegrerad del inom forskning och högre utbildning, men å andra sidan skapas nya former av ojämställdhet. Fokus för panelsamtalet ligger på inkluderande kultur, värderingar, värdegrundsarbete, akademisk frihet och akademiskt ansvar.

Medverkande:
Anna Wahl, professor och vice rektor, KTH
Johann Packendorff, professor, KTH
Monica Lindgren, professor, KTH
Eva Källhammer, senior utredare, Jämställdhetsmyndigheten

Moderator: Bosse Parbring, kommunikatör, Jämställdhetsmyndigheten

Senast uppdaterad: 2:45 - 22 sep, 2021
  • Jämställdhetsintegrering
  • Utbildning