Jämställdhetsmyndigheten på MR-dagarna

Jämställdhetsmyndigheten arrangerar ett seminarium om prostitution och människohandel på årets Mänskliga rättighetsdagar. MR-dagarna arrangeras 15-17 november i Stockholm och Jämställdhetsmyndigheten finns också på plats med en monter.
  • Tid: 15 november - 17 november 2018
  • Plats: Stockholm

Jämställdhetsmyndigheten leder och samordnar det nationella arbetet mot prostitution och människohandel för sexuella och andra ändamål. Jämställdhetsmyndigheten har även ett särskilt uppdrag att nationellt samordna arbetet mot människohandel och exploatering av barn.  I ett seminarium på MR-dagarna ges en beskrivning av Jämställdhetsmyndighetens pågående arbete mot prostitution och människohandel, utvecklingen inom området och kring det förebyggande arbetet. I seminariet ges exempel på verktyg och goda exempel i arbetet med att motverka människohandel.

Seminariet arrangeras fredag 16 november kl 10:30-12:00 i sal C7 på Stockholmsmässan.

Jämställdhetsmyndighetens avdelningschef Berit Jernberg medverkar i seminariet #Metoo och skolan – hur kan skolmiljön bli fri från trakasserier? som arrangeras av Diskrimineringsombudsmannen.

Jämställdhetsmyndigheten finns också på plats i monter C20 under alla dagarna.

Senast uppdaterad: 11:15 - 10 apr, 2019