Jämställdhetsmyndigheten i Almedalen 2019

Under Almedalsveckan arrangerar Jämställdhetsmyndigheten två seminarier på Barnrättstorget under måndagen och tisdagen. Under onsdagen arrangeras flera seminarier där vi bjuder in till Jämställdhetstorget - vår plats i länsstyrelsens trädgård.
 • Tid: 1 juli – 3 juli
 • Plats: Almedalen, Visby

Måndag 1 juli

17.20-18.00
Barn i prostitution och människohandel – samhällets ansvar!
S:t Hansgatan 21, Barnrättstorget, seminarierummet Gotländska rummet
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57307

Tisdag 2 juli

08.00-08.40
Könsstympning av flickor – hur kan vi utveckla det förebyggande arbetet?
S:t Hansgatan 21, Barnrättstorget, seminarierummet Gotländska rummet
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57342

Onsdag 3 juli (Jämställdhetstorget)

12.15-13.00
Ekonomisk jämställdhet för kvinnor med funktionsnedsättning
Korsgatan 4, Länsstyrelsens nedre trädgård
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57496

13.30-14-15
100 år av demokrati – unga kvinnor möter fortfarande motstånd i politiken
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57377

14.45-15.45
Så förebyggs (unga) mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57515

16.15-17.00
Jämställdhet är avgörande för effektivt klimatarbete
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57626

17.15-18.00
Att samla kraften i Sveriges jämställdhetsarbete
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57632

Senast uppdaterad: 1:39 - 10 jun, 2019
 • Arbetsmarknad
 • Ekonomi
 • Funktionsnedsättning
 • Hedersrelaterat våld
 • Jämställdhet
 • Könsstympning
 • Makt och inflytande
 • Mäns våld mot kvinnor
 • Politik
 • Prostitution och människohandel
 • Sexuella trakasserier
 • Våldsförebyggande arbete