Jämställdhetsmyndigheten deltar i Barnrättsdagarna 2019

Temat för årets Barnrättsdagar i Örebro 9-10 april är barn i utsatta situationer. Jämställdhetsmyndigheten deltar i seminariet ”De flyttade på mig hela tiden” – socialtjänstens möte med barn utsatta för människohandel och exploatering, om barn i kontakt med socialtjänsten.
  • Tid: 9 april kl. 09.00 – 10 april kl. 16.20
  • Plats: Conventums kongresshall, Örebro

Hur kan socialtjänsten identifiera barn utsatta för människohandel? Vad säger barnen om sin kontakt med socialtjänsten? Hur ska man få den viktiga samverkan med polis och regionkoordinatorer att fungera för att ge barnen det skydd de enligt svensk lag samt barnkonventionen har rätt till?

Jämställdhetsmyndigheten kommer att föreläsa tillsammans med en ungdom och koppla barnens egna erfarenheter av kontakten med socialtjänsten till barnkonventionens portalparagrafer 2, 3, 6 och 12. De goda erfarenheter som finns kring identifiering, skydd och samverkan med polis och regionkoordinatorer kommer också att beskrivas. Idag uppfyller socialtjänsten inte alltid principerna om barnets bästa eller likvärdig hantering. Det handlar ofta om okunskap och om komplicerade ärenden som kräver samverkan med andra aktörer. Vi ska försöka svara på frågorna ovan gällande identifiering och hur socialtjänsten bäst samverkar med andra aktörer, detta med barnets bästa i fokus.

Socialstyrelsen kommer att presentera sin nya vägledning för socialtjänsten, där ett av de viktigaste målen är att barnets rättigheter tas tillvara i alla utredningar.

Program och information

Hela programmet och mer information hittar du på Barnrättsdagarnas hemsida (öppnas i nytt fönster).

Senast uppdaterad: 11:20 - 10 apr, 2019
  • Prostitution och människohandel