JÄMSTÄLLDHETSBUDGETERING I STATLIGA MYNDIGHETER -INTRODUKTIONSKURS

Jämställdhetsmyndigheten anordnar en introducerande halvdagskurs i jämställdhetsbudgetering i statliga myndigheter. På kursen medverkar Ekonomistyrningsverket (ESV) med en föreläsning om jämställdhetsbudgetering.
  • Tid: 7 december 2021 kl. 13.00-16.00
  • Plats: Via Zoom
  • Anmäl senast: 29 november 2021

Använder vi våra resurser så att alla får del av dem?

Som ett led i att säkerställa att samhällets resurser kommer alla till del behövs ett jämställdhetsperspektiv i beslut som rör prioriteringar och resursfördelning i myndigheters verksamhet. Jämställdhetsbudgetering är ett strategiskt verktyg för att sätta fokus på en jämställd resursfördelning. För att nå dit behöver vi skaffa oss kunskap som möjliggör att inkomster och utgifter kan omfördelas för att främja jämställdhet.

Vad är då jämställdhetsbudgetering i förhållande till jämställdhetsintegrering? Vad innebär det för myndigheter som inte har medborgarna som primär målgrupp? Denna kurs är framtagen för att ge en gemensam kunskapsgrund kring vad jämställhetsbudgetering kan innebära för statliga myndigheter.

Som en del av kursen håller ESV en föreläsning om jämställdhetsbudgetering som ett jämställdhetsperspektiv på fördelning av resurser i verksamheten, och presenterar en metod för att ta sig an arbetet med jämställdhetsbudgetering inom processen för verksamhetsplanering.

Målgrupp

Halvdagskursen är för dig som har en roll kopplad till resursfördelning i myndighetens verksamhet och som vill veta mer om vad jämställdhetsbudgetering är och få idéer kring hur ni kan arbeta med detta på din myndighet.

Vi välkomnar dig som har:

  • En central funktion med ansvar för verksamhetsplanering och uppföljning.
  • Chefsansvar för ekonomi eller för en del av kärnverksamheten.

Innehåll

Kursen ger dig grundläggande kunskap om:

  • Jämställdhetsbudgetering som verktyg i arbetet med strategin jämställdhetsintegrering.
  • En metod för att arbeta med jämställdhetsbudgetering kopplat till myndighetens verksamhetsplanering.

Tid och plats

7 december 2021  kl. 13.00 – 16.00 online i Zoom.
Sista anmälningsdag är 29 november.

Förberedelser

Kursen är på introducerande nivå men kräver viss förkunskap kring svensk jämställdhetspolitik och vad jämställdhetsintegrering som strategi innebär.

Du förbereder dig genom att gå vår kostnadsfria webbutbildning jämställdhetsintegrering i offentlig sektor på 60 minuter, som riktar sig till anställda i offentlig sektor och är på grundläggande nivå.

Inför kursen är det också bra om du sätter dig in i din myndighets arbete med jämställdhetsintegrering. Ställ dig gärna frågan: Har min myndighet vidtagit åtgärder som lett till omfördelning av resurser, inom arbetet med jämställdhetsintegrering hittills?

Kostnad

3 800: - ex. moms per deltagare. Observera att anmälan är bindande. Avbokningar efter sista anmälningsdag debiteras halva priset. Vid förhinder kan platsen överlåtas till en kollega med motsvarande funktion.

Anmälan

Sista anmälningsdag är 29 november. Antalet platser är begränsat och principen först till kvarn gäller.

Om Zoom

Vi använder verktyget Zoom. Vissa myndigheter tillåter dock inte Zoom på tjänstedatorer. Vi ber dig därför undersöka hur du använder Zoom i god tid innan kurstillfället. Som deltagare på kursen behöver du inte äga en Zoomlicens, du behöver alltså inte köpa något av Zoom. Verktyget fungerar bäst när du installerar appen i din dator, till skillnad från att använda onlineversionen och även detta är gratis.

Kontaktpersoner

För frågor om anmälan kontakta administratör: utbildning@jamstalldhetsmyndigheten.se

För frågor om kursinnehållet kontakta innehållsansvarig: sebastian.kallstrand@jamstalldhetsmyndigheten.se

Senast uppdaterad: 5:45 - 09 nov, 2021
  • Ekonomi
  • Jämställdhetsintegrering