Internationellt expertmöte – Pojkar och unga män i en hederskontext

Jämställdhetsmyndigheten har i uppdrag att sammanställa, sprida och utveckla metoder för att arbeta med pojkar och unga män i en hederskontext. Som ett led i detta metodutvecklingsarbete anordnar Jämställdhetsmyndigheten ett internationellt expertmöte 27-28 november.
  • Tid: 27 november – 28 november 2018
  • Plats: Jämställdhetsmyndigheten, Angereds torg 9

Syftet med mötet är att ta del av internationella erfarenheter av arbetssätt och metoder som kan identifiera utvecklingsområden i Sverige för det fortsatta arbetet inom våldsprevention. Internationella aktörer kommer att delta och mötet hålls på engelska. Särskild inbjudan har gått ut till berörda aktörer.

Öppet kvällsevent 27 november

I samband med det internationella expertmötet arrangerar Jämställdhetsmyndigheten och kulturhuset Blå Stället ett öppet arrangemang. Eventet är kostnadsfritt och öppet för alla. Under kvällen kommer det att bjudas på dryck och tilltugg, musik, poesi och korta motiverande tal. Du får möjlighet att träffa och prata med lokala organisationer, internationella och nationella aktörer och medarbetare från Jämställdhetsmyndigheten.

Mer information om kvällseventet hittar du här: Samling mot hedersrelaterat våld och förtryck (öppnas i nytt fönster) 

Senast uppdaterad: 11:15 - 10 apr, 2019
  • Hedersrelaterat våld
  • Mäns våld mot kvinnor