Inbjudan till informationsmöte

Jämställdhetsmyndigheten gör just nu en översyn av hur myndigheten fördelar statsbidrag enligt förordning (2005:1089) till kvinnors organisering. I samband med det bjuder myndigheten in kvinnoorganisationer till ett informationsmöte där de föreslagna förändringarna presenteras och möjlighet finns att lämna synpunkter.
  • Tid: Kl 13.00-15.00. Möjlighet att logga in i mötet för att testa teknik från kl 12.45
  • Plats: Informationsmötet sker digitalt. Länk till mötet fås efter anmälan.
  • Anmäl senast: 01 februari 2021

Jämställdhetsmyndigheten ser just nu över fördelningen av statsbidrag inom förordningen (2005:1089) om statsbidrag till kvinnors organisering i en intern utredning.

I dagsläget fördelar myndigheten verksamhetsbidrag, organisationsbidrag och etableringsbidrag, det vill säga alla de tre former som förordningen ger möjlighet till.

De förändringar som föreslås består i att:

  • Jämställdhetsmyndigheten kommer att fördela hela anslaget för kvinnors organisering som organisations- och etableringsbidrag.
  • Delen av anslaget som tidigare fördelats som verksamhetsbidrag, som är ett riktat, mer prestationsbaserat bidrag, istället fördelas ut som organisations- och etableringsbidrag.
  • I samband med förändringen ses även den fördelningsnyckel som styr fördelningen av organisations- och etableringsbidrag över.Jämställdhetsmyndigheten bjuder nu in till ett möte där myndigheten och kvinnoorganisationer kan utbyta information och synpunkter kring förslagen till förändring.

Anmälan
Målgruppen för mötet är kvinnoorganisationer (ideella föreningar och stiftelser) som berörs av förslagen eller andra intresserade. Du kan läsa mer om vad som räknas som kvinnoorganisation enligt förordningen på vår webbplats här och här.

Anmäl dig här senast den 1 februari. Du kommer att bli inbjuden till det digitala mötesrummet genom den e-postadress du uppger vid anmälan.

Frågor?
Välkommen att kontakta oss på bidrag@jamy.se

Program

12.45-13.00 Digital incheckning med möjlighet att testa teknik

13.00-13.30 Jämställdhetsmyndigheten hälsar välkomna och informerar om föreslagna förändringar

13:30-14.10 Gruppsamtal med möjlighet att lämna synpunkter

14:10-14:20 Paus

14:20-15:00 Uppsummering av gruppsamtal och avslut

Anmälan
Senast uppdaterad: 4:37 - 25 jan, 2021