Hatet skrämmer till tystnad – om kvinnliga journalisters utsatthet

Jämställdhetsmyndigheten medverkar med två seminarier under Bokmässan den 23-26 september. Detta panelsamtal arrangeras i samverkan med medieinstitutet Fojo och lyfter bredden av näthatet mot kvinnliga journalister och dess konsekvenser.
  • Tid: Lördag 25 september kl 12:15 - 13:00

I en fungerande demokrati uttrycker sig journalister fritt, utan oro för repressalier eller konsekvenser för privatlivet. Så är det inte i Sverige idag. I detta seminarium lyfter vi det faktum att kvinnliga journalister tystnar eller undviker vissa ämnen till följd av för hat och hot i arbetet. Vad innebär det för individen och för samhället i stort?

Medverkande:
Oscar Björkenfeldt, Lunds universitet
Amina Manzoor, medicinjournalist
Line Säll, Jämställdhetsmyndigheten
Stefan Eklund, chefredaktör Borås Tidning

Moderator: Hanna Andersson, Fojo

Senast uppdaterad: 2:43 - 22 sep, 2021
  • Mäns våld mot kvinnor