Forum Jämställdhet 2 – 3 februari

Jämställdhetsmyndigheten medverkar på Forum Jämställdhet 2 - 3 februari, Sveriges största årliga konferens om jämställdhet. Årets upplaga av Forum Jämställdhet sker digitalt och Jämställdhetsmyndigheten medverkar med en digital monter där du som besökare kan ta del av nya rapporter, kampanjer och information om vår verksamhet. Det finns också möjlighet att ställa frågor till våra medarbetare.
  • Plats: Konferensen sker digitalt: https://forumjamstalldhet.se/

Program

2 februari kl. 10.15 – 11.00: Inget att vänta på – metoder för att förebygga våld

Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld är ett av fyra mål i den nationella strategin mot mäns våld mot kvinnor. Men hur går det till? I denna metodverkstad presenteras handboken Inget att vänta på som ges ut av Jämställdhetsmyndigheten i samarbete med MÄN, Unizon och Länsstyrelsen. Genom exemplet Våldsprevention Västerbotten visar vi hur ett livscykelperspektiv och en hela kommunen-ansats kan anläggas. Tillsammans vill vi inspirera till fler och bättre våldsförebyggande insatser i hela landet.

Medverkande:
Katarina Eman Risberg, utredare, Jämställdhetsmyndigheten
Hanna Nordberg, sakkunnig våldsprevention, Unizon
Dennis Nyström, utbildare och verksamhetsutvecklare, MÄN
Anna Ivarsson, jämställdhetshandläggare, Länsstyrelsen Västerbotten
Monika Forsman, sakkunnig i jämställdhet på Länsstyrelsen Västerbotten

2 februari kl. 15.15 - 15.30: Lena Ag delar ut Svenska Jämställdhetspriset 2021

Årets vinnare av Svenska Jämställdhetspriset koras. De fem finalisterna är:
Försäkringskassan
IF Brommapojkarna
Uppsalahem
Vinnova
Yalla Trappan

3 februari kl. 08.10 - 08.55: Jämställdhetsnytt från morgonstudion

Vad har hänt sedan förra årets konferens? Detta seminarium ger en översiktlig omvärldsbevakning på jämställdhetsområdet. Hur ser utvecklingen ut för de olika jämställdhetspolitiska målen? Vilka är regeringens viktigaste jämställdhetspolitiska förslag? Vad visar Jämställdhetsmyndighetens uppföljning av det första delmålet om makt och inflytande? Här får du som arbetar med jämställdhet koll på den senaste statistiken, aktuella utredningar och andra viktiga processer.

Medverkande:
Helena Löf, utredare jämställdhetsstatistik, Statistiska centralbyrån (SCB)
Peter Vikström, avdelningschef analys och uppföljning, Jämställdhetsmyndigheten
Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby
Karin Strandås, statssekreterare hos jämställdhetsminister Åsa Lindhagen
Yasmeen Hassan, Global Executive Director, Equality Now
Moderator: Malpuri Groth, projektledare, Sveriges Kvinnolobby

3 februari kl. 10:45 - 11.30: Samtal med generaldirektörer om ledarskap för jämställdhet

Utvecklingsprogrammet för jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM, pågår sedan 2013 och omfattar 54 myndigheter. Fyra av dem arbetar tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten fram ett koncept för systematiskt erfarenhetsbyte inom jämställdhetsintegrering. Hör fyra generaldirektörer samtala under ledning av Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag om hur arbetet med jämställdhetsintegrering har utvecklat deras verksamheter. Vad krävs för att nå resultat och effekt? Hur kan en myndighet inom sin ordinarie verksamhet arbeta för ökad jämställdhet i samhället?

Medverkande:
Clas Olsson, generaldirektör, Ekonomistyrningsverket
Martin Holmgren, generaldirektör, Kriminalvården
Katrin Westling Palm, generaldirektör, Skatteverket
Sven Stafström, generaldirektör, Vetenskapsrådet
Moderator: Lena Ag, generaldirektör, Jämställdhetsmyndigheten

3 februari kl. 13.05 - 13.50: Brandtal om makt och demokrati

I Forum Jämställdhets spår Brandtal blandas korta och slagkraftiga föreläsningar om brännande frågor.

1. Könsmaktsordningen
Hur ser kvinnors underordning respektive mäns överordning ut idag? Hur påverkar den skeva maktfördelningen olika individer, grupper och samhällen?
Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby

2. Makten över berättelsen
Vilket ansvar har media att rapportera om människor och platser på ett jämställt och jämlikt sätt? Hur kan ensidiga mediebilder bekämpas och fler perspektiv höras?
Luis Lineo, verksamhetsledare, Fanzingo

3. Kommer nästa generation att dela lika på makten?
Jämställdhetsmyndigheten presenterar delar av sin senaste uppföljning av delmålet om en jämn fördelning av makt och inflytande.
Line Säll, senior utredare analys och uppföljning, Jämställdhetsmyndigheten

Senast uppdaterad: 12:45 - 20 jan, 2021
  • Jämställdhet
  • Jämställdhetsintegrering
  • Makt och inflytande
  • Våldsförebyggande arbete