Forum Jämställdhet

30-31 januari arrangeras Forum Jämställdhet i Luleå. Jämställdhetsmyndigheten medverkar i flera seminarier och generaldirektör Lena Ag kommer att dela ut konferensens jämställdhetspris.
  • Tid: 30 januari – 31 januari 2019
  • Plats: Luleå

Forum Jämställdhet är en årlig konferens för personer som är verksamma inom jämställdhetsområdet. Under årets upplaga i Luleå, 30 – 31 januari, arrangerar Jämställdhetsmyndigheten ett seminarium om den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Lisa Lindström och Annika Olsson berättar om Jämställdhetsmyndighetens arbete med att göra strategin känd, öka samordningen och bidra med kunskap, metoder och stöd i genomförandet av strategin.

Lena Ag delar ut konferensens jämställdhetspris. Svenska Jämställdhetspriset är en nationell utmärkelse som årligen delas ut till en aktör som genom sin verksamhet bidragit till ett mer jämställt samhälle.

Dessutom medverkar Annika Olsson i seminarierna En feministisk definition av SRHR och Överblick och uppföljning av jämställdhetspolitiken. Sara Nilsson deltar i seminariet Jämställd regional tillväxt för framtidens Norrbotten.

Jämställdhetsmyndighetens medverkan under Forum Jämställdhet:

Onsdag 30 januari

13:00 En feministisk definition av SRHR (Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter)
16:30 Jämställd regional tillväxt för framtidens Norrbotten
17:00 Lena Ag delar ut årets jämställdhetspris

Torsdag 31 januari

08:00 Överblick och uppföljning av jämställdhetspolitiken
10:00 Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Program

13:00 En feministisk definition av SRHR (Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter)

Senast uppdaterad: 11:17 - 10 apr, 2019