Dialogmöte: Sexuella trakasserier

Jämställdhetsmyndigheten ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitiska prioriteringar får effekt genom att bidra till genomförande av jämställdhetspolitiken. Den 11 juni håller vi ett dialogmöte för särskilt inbjudna.
  • Tid: 11 juni 2018 kl 12.00 –15.00
  • Plats: Jämställdhetsmyndigheten, Angered

Jämställdhetsmyndigheten ska ha en nära samverkan med andra myndigheter, kommuner, landsting, regioner, det civila samhället och näringslivet. Vår uppgift är bland annat att samordna, följa upp och ge stöd inom jämställdhetsområdet.

Jämställdhetsmyndigheten har ett särskilt uppdrag att samla och sprida kunskap om sexuella trakasserier, inom ramen för detta uppdrag ska barn och ungas situation särskilt belysas.

Senast uppdaterad: 11:38 - 13 jun, 2019
  • Jämställdhet
  • Mäns våld mot kvinnor
  • Sexuella trakasserier