Arbetslivsperspektiv på våld i nära relationer

Jämställdhetsmyndigheten presenterar tillsammans med länsstyrelserna Kronoberg, Skåne, Värmland och Västerbotten resultatet av en myndighetsgemensam enkätundersökning med fokus arbetsplatsens roll och möjlighet att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.
  • Tid: 10 december kl 11-12
  • Plats: Lunchwebbinarium
  • Anmäl senast: 09 december 2021

För att mäns våld mot kvinnor ska upphöra behöver arbetet bedrivas på flera arenor och av många olika aktörer. De flesta som möter människor i sin profession träffar utsatta för våld i nära relation. Det innebär att många chefer kan ha en medarbetare som antingen är utsatt för våld eller har tidigare erfarenheter av våld. På arbetsplatsen kan det även finnas de som utsätter eller har utsatt andra för våld i nära relationer.

Under detta lunchwebbinarium presenteras resultatet av en myndighetsgemensam enkätundersökning med fokus arbetsplatsens roll och möjlighet att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Medverkar gör också regeringens särskilda utredare Anna Middelman, rättschef på Arbetsförmedlingen, som haft i uppdrag att se över hur Sverige kan ratificera ILO:s konvention (nr 190) om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet, samt Maria Arnholm, landshövding i Kronobergs län med särskilt ansvar för jämställdhetsarbetet inom länsstyrelserna.

Senast uppdaterad: 9:40 - 01 dec, 2021