Arbetet mot våld – kunskap, erfarenheter och metoder

Nätverket ”Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid” inbjuder till nationell konferens för att lyfta det arbete som görs i verksamheter på nationell, regional och lokal nivå. Konferensen som nu arrangeras för tredje gången presenterar konkreta metoder och arbetssätt, men också ny forskning inom området.
  • Tid: 28 – 29 maj 2018
  • Plats: Stockholm

Generaldirektör Lena Ag och utredare Mikael Thörn medverkar från Jämställdhetsmyndigheten.

Målgrupp, tema och innehåll

Konferensen riktar sig till  personer som i sitt yrke eller ideella arbete möter våldsutsatta kvinnor, barn och/eller män som utövar våld samt till forskare och politiker.

För 20 år sedan antogs kvinnofridspropositionen i Sverige. Den förde med sig ny lagstiftning inom området och innebar också en tydlig markering om att mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem. Många viktiga steg har tagits i arbetet med att bekämpa våld mot kvinnor. År 2016 presenterades en ny nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategins fyra målsättningar kommer att gå som en röd tråd genom konferensen och seminarieblocken har dessa mål som teman.

2018 års konferens blir ett tillfälle att se tillbaka på det viktiga arbete som utförts sedan kvinnofridspropositionen – men också för att hämta ny kunskap och inspiration för att ytterligare stärka arbetet mot våld.

Programmets innehåll att tagits fram genom att medverkande myndigheter har fått skicka in seminarieförslag. Dessa förslag har gåtts igenom och diskuteras i samverkansgruppen samt i den arbetsgrupp som arbetar med konferensen. Arbetsgruppen består av representanter från NCK, Kriminalvården, SKL (en kommun och en region), Migrationsverket, Brå, Länsstyrelserna.

Läs mer om konferensen på NCKs hemsida.

Anmälan

Konferensen är fullbokad!

Senast uppdaterad: 11:10 - 10 apr, 2019
  • Mäns våld mot kvinnor