Jämställdhetsmyndighetens remissvar SOU 2018:17

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på ”Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling”.

Jämställdhetsmyndighetens remissvar SOU 2018:17

Publicerad: 2018-06-21
Senast uppdaterad: 10:37 - 21 jun, 2018
  • Jämställdhet
  • Utbildning