Jämställdhetsmyndighetens remissvar SOU 2018:17

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på ”Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling” (SOU 2018:17).

Jämställdhetsmyndighetens remissvar SOU 2018:17

Publicerad: 2018-06-21
Senast uppdaterad: 10:02 - 16 aug, 2018
  • Jämställdhet
  • Utbildning