Jämställdhetsmyndighetens remissvar SOU 2017:112

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på "Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende" (SOU 2017:112).

Jämställdhetsmyndigheten välkomnar utredningen om barn i skyddat boende och bedömer att utredningens förslag, på sikt, kommer att få stor betydelse för barns möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda vid utsatthet för våld i nära relationer.

Sammanfattning

  • Jämställdhetsmyndigheten ställer sig positiv till utredningens samtliga förslag.
  • Jämställdhetsmyndigheten instämmer i utredningens beskrivning och analys avseende barns behov och ställning i skyddat boende.
  • Jämställdhetsmyndigheten ställer sig positiv till att involveras i uppdraget om kompetensstöd till kommuner och landsting i fråga om våld i nära relationer och där förslaget är att kunskap om barn i skyddat boende ska ingå.

Jämställdhetsmyndighetens remissvar SOU 2017:112

Publicerad: 2018-05-18
Senast uppdaterad: 10:01 - 16 aug, 2018
  • Familj
  • Juridik
  • Mäns våld mot kvinnor
  • Politik