Jämställdhetsmyndighetens remissvar SOU 2017:101

Jämställdhetsmyndighetens remissvar angående delar av betänkandet "Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen" (SOU 2017:101).

Jämställdhetsmyndighetens remissvar SOU 2017:101

Publicerad: 2018-02-27
Senast uppdaterad: 1:56 - 27 feb, 2018
  • Familj
  • Juridik
  • Jämställdhet