Jämställdhetsmyndighetens remissvar på SOU 2021:74

Jämställdhetsmyndighetens remissvar över betänkandet ”Ett modernt belöningssystem, de allmänna flaggdagarna och redovisningen av anslaget till hovet”, SOU 2021:74. Jämställdhetsmyndigheten välkomnar betänkandet och utredarnas förslag och delar utredarnas analys över konsekvenser för jämställdheten mellan män och kvinnor.

Jämställdhetsmyndigheten har inga ytterligare åsikter att framföra.

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på SOU 2021:74

Publicerad: 2021-11-04
Senast uppdaterad: 3:58 - 04 nov, 2021