Jämställdhetsmyndighetens remissvar på SOU 2020:79

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på SOU 2020:79: Delbetänkande effektivare tillsyn över diskrimineringslagen - aktiva åtgärder och det skollagsreglerade området.

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på SOU 2020:79

Publicerad: 2021-05-07
Senast uppdaterad: 9:03 - 18 maj, 2021