Jämställdhetsmyndighetens remissvar på SOU 2019:23

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på ”Styrkraft i funktionshinderpolitiken” (SOU 2019:23).

Sammanfattning

  • Jämställdhetsmyndighetens bedömning är att betänkandet inte i tillräckligt stor utsträckning speglar den uttryckliga jämställdhetsambitionen i det nationella målet för funktionshinderpolitiken.
  • Betänkandet präglas av ett bristande jämställdhetsperspektiv när det kommer till
    • förslagen om de prioriterade samhällsområdena samt de samordnande myndigheternas ansvar, vilka inte analyseras i relation till jämställdhetspolitiken. Denna brist blir särskilt tydlig när det exempelvis kommer till frågor om ekonomisk jämställdhet.
    • förslaget om uppföljning och analys av funktionshinderpolitiken då en redogörelse saknas för hur funktionshinderpolitikens bidrag till ökad jämställdhet ska följas upp.
  • Jämställdhetsmyndigheten välkomnar statistikutveckling på funktionshinderområdet.

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på SOU 2019:23

Publicerad: 2019-11-28
Senast uppdaterad: 3:01 - 28 nov, 2019
  • Funktionsnedsättning
  • Jämställdhet