Jämställdhetsmyndighetens remissvar på SOU 2019:13

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på utredningen "Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjlighet" (SOU 2019:13).

Sammanfattning

Betänkandet utgör ett viktigt kunskapsunderlag om Agenda 2030. Jämställdhetsmyndigheten vill i detta sammanhang särskilt framhålla kapitel 3 Agenda 2030 och hållbar utveckling.

Genom betänkandets förslag och bedömningar fördelas ansvar för genomförandet av Agenda 2030 på olika aktörer i samhället. Jämställdhetsmyndigheten har valt att svara på de delar som berör dels den egna verksamheten specifikt dels de delar som avser myndigheters verksamhet generellt.

Jämställdhetsmyndigheten instämmer i dessa delar i allt väsentligt i delegationens förslag och bedömningar men har vissa synpunkter på hur förslagen ska realiseras.

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på SOU 2019:13

Publicerad: 2019-06-19
Senast uppdaterad: 9:43 - 20 sep, 2019
  • Jämställdhet