Jämställdhetsmyndighetens remissvar på SOU 2018:48

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på ”En lärande tillsyn” (SOU 2018:48).

Sammanfattning

Jämställdhetsmyndigheten har inga synpunkter på utredningens förslag utöver de som denna dag lämnats i myndighetens remissvar på ”Med tillit växer handlingsutrymmet” (SOU 2018:47) med dnr 400.

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på SOU 2018:48

Publicerad: 2018-11-01
Senast uppdaterad: 3:11 - 01 nov, 2018
  • Arbetsmarknad
  • Utbildning