Jämställdhetsmyndighetens remissvar på SOU 2018:47

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på ”Med tillit växer handlingsutrymmet” (SOU 2018:47).

Sammanfattning

Jämställdhetsmyndigheten ställer sig positiv till utredningens förslag och rekommendationer.

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på SOU 2018:47

Publicerad: 2018-11-01
Senast uppdaterad: 3:07 - 01 nov, 2018
  • Arbetsmarknad
  • Jämställdhet