Jämställdhetsmyndighetens remissvar på SOU 2018:45

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på kompletterande promemoria till betänkandet Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap (SOU 2018:45).

Sammanfattning

Jämställdhetsmyndigheten delar slutsatserna i den kompletterande promemoria där det övervägs ändringar i förhållande till betänkandets förslag när det gäller vilka känsliga personuppgifter som myndigheten ska få behandla.

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på SOU 2018:45

Publicerad: 2019-04-19
Senast uppdaterad: 2:11 - 26 apr, 2019
  • Jämställdhet