Jämställdhetsmyndighetens remissvar på SOU 2018:24

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på delbetänkandet av Utredningen för hållbart arbetsliv över tid SOU 2018:24 Tid för utveckling.

Sammanfattning

Jämställdhetsmyndigheten ställer sig generellt positiv till utredningens förslag och lämnar synpunkter gällande

  • förslaget att Myndigheten för arbetsmiljökunskap får i uppdrag att sammanställa kunskap om arbetstidsmodellers påverkan på arbetsmiljön och hur det påverkar arbetstagares hälsa, samt jämställdheten i arbets- och familjeliv,
  • förslaget om utvecklingsledighet.

I förhållande till förslaget om uppdrag till Myndigheten för arbetsmiljökunskap ser Jämställdhetsmyndigheten ett behov av mer frekventa tidsanvändningsundersökningar. I förhållande till förslaget om utvecklingsledighet ser jämställdhetsmyndigheten en risk i att kvinnor med lägre inkomster inte kommer att ha en reell möjlighet att ta del av reformen.

Jämställdhetsmyndigheten avstår från att kommentera utredningens övriga förslag.

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på SOU 2018:24

Publicerad: 2018-09-14
Senast uppdaterad: 11:54 - 04 feb, 2019
  • Arbetsmarknad
  • Jämställdhet