Jämställdhetsmyndighetens remissvar på SOU 2020:47

Jämställdhetsmyndighetens remissvar till en Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47).

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på SOU 2020:47

Publicerad: 2021-02-02
Senast uppdaterad: 11:48 - 02 feb, 2021