Jämställdhetsmyndighetens remissvar på SOU 2020:47

Jämställdhetsmyndighetens remissvar till en Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47).

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på SOU 2020:47

Publicerad: 2021-02-02
Senast uppdaterad: 12:09 - 06 apr, 2021