Jämställdhetsmyndighetens remissvar på Ds 2019:4

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på ”Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige” (Ds 2019:4).

Sammanfattning

Jämställdhetsmyndigheten ställer sig positiv till utredningens förslag om att inrätta en institution för mänskliga rättigheter (MR) så som det uttrycks i förslagen till författningsreglering.

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på Ds 2019:4

Publicerad: 2019-05-08
Senast uppdaterad: 10:55 - 13 maj, 2019
  • Mänskliga rättigheter