Jämställdhetsmyndighetens remissvar på Ds 2018:28

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på ”Förlängt anställningsskydd till 69 år” (Ds 2018:28).

Sammanfattning

Jämställdhetsmyndigheten ställer sig positiv till utredningens förslag som syftar till att förlänga anställningsskyddet så att arbetstagare får rätt att kvarstå i sin anställning till 69 år.

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på Ds 2018:28

Publicerad: 2018-09-20
Senast uppdaterad: 3:23 - 20 sep, 2018
  • Arbetsmarknad