Jämställdhetsmyndighetens remissvar över kompletterande promemoria till SOU 2020:54

Jämställdhetsmyndighetens remissvar över kompletterande promemoria till betänkandet en långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54).

Jämställdhetsmyndighetens remissvar över kompletterande promemoria till betänkandet en långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54).

Jämställdhetsmyndighetens remissvar över kompletterande promemoria till SOU 2020:54

Publicerad: 2021-01-05
Senast uppdaterad: 9:45 - 05 jan, 2021