Jämställdhetsmyndigheten remissvar på promemoria ”Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare”

Jämställdhetsmyndigheten ser positivt på ambitionen att stärka utbildningens kvalitet och likvärdighet med syfte att stärka skolprofessionernas attraktionskraft.

Myndighetens yttrande är avgränsat till i huvudsak de frågor som rör vårt verksamhetsområde.

Jämställdhetsmyndigheten remissvar på promemoria ”Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare”

Publicerad: 2021-11-04
Senast uppdaterad: 12:25 - 05 nov, 2021