Utbildning

Vi erbjuder ett flertal utbildningar på jämställdhetsområdet. Utbildningstillfällen under 2019/2020 kommer att listas här när datum är fastställda.

Jämställdhetsmyndigheten har till uppgift att erbjuda kvalitetssäkrad kunskap. Vi samordnar insatser, och skapar genom utbildning en gemensam förståelse för exempelvis jämställdhetsintegrering. Ökad kunskap är ett steg på vägen mot de jämställdhetspolitiska målen. Genom utbildning kan vi belysa och åtgärda problem och brister, och höja kvaliteten på jämställdhetsarbetet.

Efterfrågan på utbildning är stor, och vi kommer därför att erbjuda ett mindre antal utbildningstillfällen på plats hos oss i Göteborg med start hösten 2019. Under 2020 lanserar vi även webbutbildningar. Utbildningarna riktar sig främst till statliga myndigheter och de ges på både grundläggande och fördjupande nivå.

Ämnesområden för utbildningar 2019/2020

  • Jämställdhetsintegrering och Agenda 2030
  • Prostitution och människohandel
Senast uppdaterad: 11:40 - 12 jun, 2019
  • Jämställdhetsintegrering
  • Prostitution och människohandel
  • Utbildning