Myndigheter med jämställdhetsuppdrag

Inom utvecklingsprogrammet Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM), har Jämställdhetsmyndigheten haft i uppdrag att stödja 58 myndigheter och en organisation som haft ett särskilt regeringsuppdrag att integrera ett jämställdhetsperspektiv i all sin verksamhet. Innan januari 2018 var det Nationella sekretariatet för genusforsknings uppdrag att stödja myndigheterna.
Senast uppdaterad: 5:04 - 04 jun, 2019