Utbildning

Vi erbjuder ett flertal kurser på jämställdhetsområdet. Kurstillfällen under 2019/2020 listas här när datum är fastställda.

Jämställdhetsmyndigheten har till uppgift att erbjuda kvalitetssäkrad kunskap. Vi samordnar insatser, och skapar genom kunskaps- och kompetenshöjande aktiviteter en gemensam förståelse för exempelvis jämställdhetsintegrering. Ökad kunskap är ett steg på vägen mot de jämställdhetspolitiska målen. Genom kunskap kan vi belysa och åtgärda problem och brister, och höja kvaliteten på jämställdhetsarbetet.

Efterfrågan på kurser är stor, och vi kommer därför att erbjuda ett mindre antal kurstillfällen på plats hos oss i Göteborg med start hösten 2019. Under 2020 lanserar vi även webbutbildningar. Våra kompetenshöjande insatser riktar sig främst till statliga myndigheter och de ges på både grundläggande och fördjupande nivå.

Ämnesområden för kurser 2019/2020

  • Jämställdhetsintegrering
  • Agenda 2030
  • Prostitution och människohandel

Introduktionskurs i jämställdhetsintegrering för ledare i staten

Fullbokad!

28 november alternativt 4 december erbjuds en heldagskurs i jämställdhetsintegrering för ledare i staten .  Kursen är på grundläggande nivå och vänder sig till dig som är chef vid en statlig myndighet, dekan, prefekt eller motsvarande och  inte tidigare har arbetat med jämställdhetsintegrering.

Läs mer om introduktionskurs i jämställdhetsintegrering för ledare i staten.

Senast uppdaterad: 10:14 - 07 nov, 2019
  • Jämställdhetsintegrering
  • Prostitution och människohandel
  • Utbildning