Material

Här hittar du material från Jämställdhetsmyndighetens nätverksträffar och annat relevant material, till exempel rapporter och vägledningar.

Nätverksträffar

9 februari 2021

Syftet med nätverksträffen var att diskutera JiHU-uppdragets utformning för 2021 samt presentera Jämställdhetsmyndighetens planerade stöd.

Tid: 9 februari klockan 10:00 – 12:00. Träffen var digital via Zoom.

Målgrupp: samordnare för JiHU-uppdraget samt andra funktioner med koppling till JiHU-uppdraget.

Dokument från nätverksträffen:

Presentation(pdf)
Mötesanteckningar (pdf)
Program (pdf)

 

Rapporter

Jämställdhet i akademin (2020:6)

Jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet (2019:2)

Vägledningar

Vägledning för stöd att planera, organisera och följa upp arbetet med jämställdhetsintegrering (2021)

 

 

Senast uppdaterad: 9:24 - 17 feb, 2021