Kalender

Här hittar du datum för nätverksträffar och andra arrangemang som är relevanta för arbetet med jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet. Kontakta hanna.bokmark@jamy.se om du dela med dig av tips på arrangemang med koppling till jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet.

27 maj

Tematräff om resultat och uppföljning för lärosäten som har i uppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering, Jämställdhetsmyndigheten

Mer info: Under tematräffens förmiddag presenteras resultat av lärosätenas arbete med jämställdhetsintegrering under 2020. Under eftermiddagen riktas fokus mot uppföljning av lärosätens arbete med jämställdhetsintegrering. Inbjudan skickas ut till lärosäten under mars månad. Anmälan är öppen till och med 12 maj.
Målgrupp: Målgrupp för förmiddagens pass är samordnare för jämställdhetsintegrering och ledningsfunktioner. Målgrupp för eftermiddagens pass är samordnare för jämställdhetsintegrering och funktioner som arbetar med planering och uppföljning.

Senast uppdaterad: 4:25 - 09 mar, 2021