Lärosäten med jämställdhetsuppdrag

Inom utvecklingsprogrammet Jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet (JiHU), har Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att stödja alla statliga lärosäten samt Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i all sin verksamhet. Innan januari 2018 var det Nationella sekretariatet för genusforsknings uppdrag att stödja lärosätena.
Senast uppdaterad: 3:32 - 06 nov, 2020