Logga in

Jämställdhetsmyndigheten har i uppdrag att vara ett stöd i lärosätenas arbete inom ramen för Jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet (JiHU). På dessa inloggningssidor hittar du material från nätverksträffar, vägledningar, lärosätenas planer för jämställdhetsintegrering med mera.
Relaterade publikationer

Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21 utg.omr. 13, bet. 2020/21:AU1, rskr. 137).

Regleringsbrev  |  Arbetsmarknadsdepartementet  |  Regeringen Ladda ner
Senast uppdaterad: 1:47 - 20 aug, 2021