Träffar & aktiviteter

På den här sidan hittar du information om planerade och genomförda aktiviteter inom uppdraget Jämställdhetsintegrering i myndigheter.

JiM-spridningskonferens

Den 4 december bjuder Jämställdhetsmyndigheten in till en spridningskonferens för att mötas och ta del av JiM-myndigheternas lärdomar och erfarenheter. Det finns ett intresse från andra statliga myndigheter och aktörer att ta del av arbetet som bedrivits och ambitionen är att i samarbete med myndigheterna skapa en arena för delaktighet där erfarenheter och kunskap står i fokus och vi gemensamt blickar framåt.

Målgrupp

Konferensens primära målgrupp är statliga myndigheter, inklusive lärosäten och länsstyrelser, SKL och SKL:s modellkommuner. Konferensen vänder sig till dig som har ansvar för, samordnar eller arbetar med jämställdhet.

Tid: 4 december kl. 9.00-17.00
Plats: Norra Latin, City Conference Center, Stockholm
Anmälan: Sista datum för anmälan är 25 oktober, anmäl dig här (öppnas i nytt fönster)

Program

Programmet för dagen med tillhörande seminariebeskrivningar hittar du här (öppnas i nytt fönster). Efter dagens gemensamma avslutning anordnas ett frivilligt mingel kl. 16.00-17.00 för JiM-myndigheterna. Minglet hålls på bottenvåningen på Norra Latin. Anmälan till minglet görs genom att maila antal personer samt myndighet till helpdesk@jamy.se. Skriv ”Mingel” i ämnesraden.

Frågor

Kontakta Sara Nilsson, senior utredare stöd och samordning, Jämställdhetsmyndigheten
E-post: sara.nilsson@jamy.se
 

Seminarium: fortsatt statlig styrning av jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsenheten (Regeringskansliet) bjuder tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten in till gemensam seminarium/dialog för JiM-myndigheter, myndighetshandläggare i Regeringskansliet samt departementens jämställdhetssamordnare. Syftet med seminariet är att forma ett underlag till kommande inriktning av regeringens program för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM).

Med utgångspunkt i JiM-myndigheternas kärnuppdrag kommer dialog föras kring fortsatta behov, formulering av verksamhetsanpassade uppdrag och återrapporteringskrav avseende jämställdhetsintegrering. Målet med dagen är också att se om det finns metoder och resultat från enskilda myndigheter som kan vara relevanta för fler myndigheter att arbeta med, samt fånga upp områden där flera myndigheter behöver samverka för att uppnå större effekter på samhällsnivå.

Målgrupp

Seminariet vänder sig främst till JiM-samordnare, personer inom myndigheterna med ledningsfunktion, myndighetshandläggare på Regeringskansliet, departementens jämställdhetssamordnare. Inbjudan har gått ut till berörda aktörer.

Tid: 7 september kl. 9.00 – 15.30
Plats: Bankhallen, Malmtorgsgatan 3, Stockholm

Frågor

Kontakta Ida-Maria Linder, senior utredare stöd och samordning, Jämställdhetsmyndigheten
E-post: ida-maria.linder@jamy.se

 

Nätverksträffar: hållbart jämställdhetsarbete

Jämställdhetsmyndigheten anordnade under våren 2018 nätverksträffar med JiM-samordnarna som målgrupp. Syftet med träffarna var dels att ge information om Jämställdhetsmyndigheten och hur uppdraget ser ut när det flyttats över från Nationella sekretariatet för genusforskning samt att erbjuda erfarenhetsutbyte mellan samordnare med fokus på hållbart jämställdhetsarbete. Det erbjöds även ett kunskapspass om sexuella trakasserier och delmål 6 med syfte att tydliggöra kopplingen mellan uppdraget om jämställdhetsintegrering och arbetet för att förebygga sexuella trakasserier.

Målgrupp

Samordnare för jämställdhetsintegrering på JiM-myndigheter

Tid: 4 april, 26 april och 9 maj kl. 9.30-16.00
Plats: Jämställdhetsmyndigheten, Angered

Material

Senast uppdaterad: 11:34 - 15 okt, 2018