Material & dokument

Här publicerar vi arbetsrelaterat material, rapporteringar och uppdragstexter kopplade till JiM-stödet. Under "Träffar och aktiviteter" tillhandahåller vi även ett urval av presentationer från tidigare utbildningar och nätverksträffar som stödet anordnat.
Senast uppdaterad: 2:54 - 14 sep, 2018