Material & dokument

Här publicerar vi arbetsrelaterat material, rapporteringar och uppdragstexter kopplade till JiM-stödet. Vi tillhandahåller även ett urval av presentationer från tidigare utbildningar och nätverksträffar som stödet anordnat.
Senast uppdaterad : 2:41 - 04 May, 2018