Lärosäten

Jämställdhetsmyndigheten har fått i uppdrag att vara ett stöd i lärosätenas arbete inom ramen för Jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet.
Senast uppdaterad : 10:19 - 26 Jun, 2018