Handlingsplan mot prostitution och människohandel

Regeringen har beslutat om nationell handlingsplan mot prostitution och människohandel. Syftet med handlingsplanen är att förebygga och motverka prostitution och människohandel för alla ändamål samt att bidra till ett bättre skydd och stöd för personer som är utsatta för människohandel.

Handlingsplan mot prostitution och människohandel

Publicerad: 2018-02-08
Senast uppdaterad: 10:58 - 03 maj, 2019
  • Prostitution och människohandel