Handboken Inget att vänta på

Inget att vänta på samlar kunskap om våld, genus och prevention på ett och samma ställe. Den ger konkret vägledning för hur ett systematiskt och kunskapsbaserat våldsförebyggande arbete kan genomföras i fem steg.

Sammanfattning

Våldsförebyggande arbete är inte en valmöjlighet, det är en nödvändighet. För att förebygga våld krävs samarbete över professionsgränserna. Det behövs också modiga och uthålliga ledare och medarbetare som vågar pröva nya vägar.

Denna handbok är i första hand skriven för strateger inom länsstyrelse, kommun eller civilsamhället. Även du som jobbar våldsförebyggande direkt med barn och unga kan ha nytta av handboken, i likhet med andra tjänstepersoner, chefer och förtroendevalda som har en central roll i att möjliggöra det våldsförebyggande arbetet.

Webbinarium om handboken Inget att vänta på

16 juni 2020 arrangerade Jämställdhetsmyndigheten ett webbinarium om Inget att vänta på. Seminariet var planerat att genomföras under Almedalsveckan, men eftersom Almedalsveckan ställdes in genomfördes det digitalt och spelades in. Katarina Eman Risberg, utredare vid Jämställdhetsmyndigheten, Hanna Nordberg, sakkunnig våldsprevention vid Unizon, Dennis Nyström, utbildare och verksamhetsutvecklare vid MÄN, samt Anna Ivarsson, jämställdhetshandläggare vid Länsstyrelsen Västerbotten, medverkade i webbinariet. Det modererades av Bosse Parbring och Marie Andersson, kommunikatörer vid Jämställdhetsmyndigheten.

Hör Evelina Skog, utredare på Jämställdhetsmyndigheten, berätta mer om hur just du kan använda handboken i ditt våldsförebyggande arbete.

Här finns föreläsningsfilmer och powerpointmaterial från lanseringskonferenserna

Vid lanseringen av den reviderade handboken Inget att vänta på, bjöd Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelser, Riksorganisationerna Män och Unizon in till konferenser i Stockholm, Jönköping, Luleå, Sundsvall, Göteborg och Malmö. Lanseringskonferensen i Göteborg, den 19 februari filmades. Här finner ni alla föreläsningarna, uppdelade per aktör. Filmerna finns även i versioner som är teckentolkade.

Här finner ni powerpoint-material till varje föreläsning i pdf-format

Länsstyrelsen i Västra Götaland

Annika Lidström – Enhetschef vid enheten för folkhälsa och rättighetsfrågor berättar om Länsstyrelsens uppdrag gällande våldsförebyggande arbete kopplat till mäns våld mot kvinnor.

Se den filmade föreläsningen av Länsstyrelsen i Västra Götaland här

Jämställdhetsmyndigheten

Lena Ag, Generaldirektör, berättar om myndighetens uppdrag och vikten av ett systematiskt och kunskapsbaserat våldsförebyggande arbete kopplat till mäns våld mot kvinnor

Katarina Eman Risberg, utredare, berättar om handbokens fem steg till förändring i ett våldsförebyggande arbete

Se den filmade föreläsningen av Jämställdhetsmyndigheten här

Män

Dennis Nyström, verksamhetsutvecklare, förmedlar organisationens kunskap och erfarenhet kring att arbeta utifrån den tidigare handboken och våldsförebyggande arbete.

Se den filmade föreläsningen av Riksorganisationen Män här

Unizon

Hanna Nordberg, verksamhetsutvecklare, förmedlar organisationens kunskap och erfarenhet om våldsförebyggande arbete.

Se den filmade föreläsningen av Riksorganisationen Unizon här

Borås stad och Hyresgästföreningen

Karin Ljung Aust, projektledare i Borås Stad och Cajsa Linderoth, strateg på Hyresgästföreningen berättar om sina erfarenheter och den kunskap de har erfarit genom sitt femåriga projekt En kommun fri från våld.

Se den filmade föreläsningen av Borås Stad och Hyresgästföreningen här

Handboken Inget att vänta på

Publicerad: 2020-01-19
Senast uppdaterad: 1:39 - 30 jun, 2020
  • Våldsförebyggande arbete