Delredovisning av HBTQ-strategisk myndighet 2019 (2020:2)

Denna delredovisning beskriver planerade och genomförda insatser under 2019 inom det särskilda regeringsuppdraget som Jämställdhetsmyndigheten har mellan 2018–2021, med syfte att främja HBTQ-personers rättigheter och möjligheter.

Regeringen beslutade den 28 juni 2018 att Jämställdhetsmyndigheten ska vara en av flera strategiska myndigheter med uppdrag att i sin verksamhet främja HBTQ-personers lika rättigheter och möjligheter.

I uppdraget ingår att identifiera och redovisa de utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som myndigheten ska vidta 2018–2020. Myndigheten ska i genomförandet av uppdraget föra dialog med, och vid behov genomföra insatser tillsammans med, övriga HBTQ-strategiska myndigheter.

Delredovisning av HBTQ-strategisk myndighet 2019 (2020:2)

Publicerad: 2020-02-21
Senast uppdaterad: 3:15 - 21 feb, 2020