Bra behöver bli bättre 2021:21

Jämställdhetsmyndigheten har haft i uppdrag att öka kännedomen om GREVIO:s rekommendationer gällande Sveriges efterlevnad av Istanbulkonventionen, Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet.

Sammanfattning

GREVIO:s 41 rekommendationer berör ett stort antal aktörer och hela kedjan i arbetet mot alla former av mäns våld mot kvinnor, från den politiska styrningen och det förebyggande arbetet, till stöd och skydd för våldsutsatta, lagföring av våldsutövare, samt att öka kunskapen inom hela området. Sverige ratificerade konventionen 2014 och den första granskningen av Sveriges arbete gjordes relativt nyligen, 2017–2018. Uppdragets kartläggning visade att konventionen inte var allmänt känd inom målgruppen, liksom att det inte var självklart att alla berörda aktörer hade tagit del av rekommendationerna.

I syfte att verka för ökad kännedom i enlighet med uppdraget har Jämställdhetsmyndigheten bland annat tagit fram och spridit:

Bra behöver bli bättre 2021:21

Publicerad: 2021-09-30
Senast uppdaterad: 3:54 - 28 sep, 2021
  • Mäns våld mot kvinnor